[bibtex formatuan esportatu]

Argitalpen eta hitzaldiak

I. Artikuluak

DETERMINATZAILE SINTAGMA

Izenburua:
Contextual restrictions and the definite determiner
Liburua:
Context dependence, perspective and relativity.
Argitaratzailea(k):
Istvan Kecskes
Argitaletxea:
De Gruyter Mouton
Urtea:
2010
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
Qantification in Basque
Liburua:
Handbook of Quantifiers in Natural Languages
Argitaletxea:
Springer
Urtea:
Argitarabidean [2012]
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
Qantification in Basque
Liburua:
Handbook of Quantifiers in Natural Languages
Argitaletxea:
Springer
Urtea:
Argitarabidean [2012]
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
[-a], [-ak] eta [-rik] euskal hizkeretan zehar.
Liburua:
LII
Aldizkaria:
Euskara eta euskarak: aldakortasun sintaktikoa aztergai. Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU)
Argitaratzailea(k):
Fernández, Beatriz, Pablo Albizu & Ricardo Etxepare
Argitaletxea:
University of the Basque Country (UPV/EHU)
Urtea:
2010
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
The way the definite determiner affects quantifiers in Basque (and beyond)
Liburua:
Noun Phrase and nominalizations in Basque
Argitaratzailea(k):
Etxeberria, Urtzi, Ricardo Etxepare & Myriam Uribe-Etxebarria
Argitaletxea:
John Benjamins
Urtea:
2012
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
Making a definite be interpreted as an indefinite
Aldizkaria:
Journal of Portuguese Linguistics - Thematic Volume on Bare Nominals
Argitaratzailea(k):
Pires, R. & C. Dobrovie-Sorin
Argitaletxea:
Universidade de Lisboa
Urtea:
2010
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
Euskal artikuluak bultza ditzakeen interpretazioez
Aldizkaria:
Beñat Oihartzabali gorazarre [Festschrift for Bernard Oyharçabal]. Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU)
Zenbakia:
XLIII: 1-2
Argitaratzailea(k):
Etxepare, Ricardo, Ricardo Gomez & Joseba A. Lakarra
Argitaletxea:
University of the Basque Country (UPV/EHU)
Urtea:
2009
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi & Anastaria Giannakidou
Izenburua:
Contextual domain restriction across languages: determiners, quantifiers, and the structure of QP
Aldizkaria:
Linguistics & Philosophy
Argitaletxea:
Springer
Urtea:
2010
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi & Anastasia Giannakidou
Izenburua:
D-heads, domain restriction, and variation: from Greek and Basque to St'át'imcets Salish
Liburua:
The structure of the NP/DP in Slavic and beyond
Argitaletxea:
De Gruyter Mouton
Urtea:
Argitarabidean [2012]
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi & Anastasia Giannakidou
Izenburua:
Contextual restrictions and the definite determiner
Liburua:
Context-dependence, perspective and relativity
Argitaratzailea(k):
Recatani, F., I. Stojanovic & N. Villanueva
Argitaletxea:
de Gruyter Mouton
Urtea:
2010
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi & Anastasia Giannakidou
Izenburua:
The definite article and the partitive in Basque: dialectal variation
Liburua:
Partitives
Argitaletxea:
John Benjamins
Urtea:
2010
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi & Ricardo Etxepare
Izenburua:
Zenbatzaileak komunztatzen ez direnean: hiru sistema
Aldizkaria:
Lapurdum
Argitaletxea:
IKER UMR 5478: CNRS (Université Michel de Montaigne Bordeaux III -UPPA) Département interuniversitaire d'études basques de Bayonne
Urtea:
Argitarabidean [2012]
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi & Ricardo Etxepare
Izenburua:
Number Agreement in Basque: Counting vs. measuring
Liburua:
Noun Phrase and Nominalizations in Basque
Urtea:
Argitarabidean [2012]
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi & Ricardo Etxepare
Izenburua:
Levels of plurality in the Basque nominal expression
Liburua:
Noun Phrase and nominalizations in Basque
Argitaratzailea(k):
Etxeberria, Urtzi, Ricardo Etxepare & Myriam Uribe-Etxebarria
Argitaletxea:
John Benjamins
Urtea:
2012
Egilea(k):
Schrücks, L., Urtzi Etxeberria, Anastasia Giannakidou & P. Kosta
Izenburua:
Introduction
Liburua:
The structure of the NP/DP in Slavic and beyond
Argitaratzailea(k):
Schrücks, L., Urtzi Etxeberria, Anastasia Giannakidou & P. Kosta
Argitaletxea:
Mouton de Gruyter
Urtea:
2010

KASUA ETA KOMUNZTADURA

Egilea(k):
Albizu, Pablo
Izenburua:
Euskararen kasu-sistema ergatiboa ala ergatiboak: ergatibotasunaren analisi azterketa dialektologiko baterako lehen urratsak
Aldizkaria:
Lapurdum
Zenbakia:
XIII
Argitaletxea:
IKER UMR 5478: CNRS (Université Michel de Montaigne Bordeaux III -UPPA) Département interuniversitaire d'études basques de Bayonne
Urtea:
Argitarabidean [2012]
Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
Three levels of root insertion in Basque intransitive verbs
Aldizkaria:
Journal of Portuguese Linguistics. Special Issue
Zenbakia:
11, 1
Argitaratzailea(k):
Carrilho, Ernestina & Beatriz Fernández
Argitaletxea:
Ediçoes Colibrí - Universidade de Lisboa
Urtea:
2012
Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
Liburua:
Sareko Euskal Gramatika. The New Online Basque Grammar (SEG)
Aldizkaria:
DEA research work
Argitaratzailea(k):
P. Salaburu, P. Goenaga & I. Sarasola
Argitaletxea:
University of the Basque Country (UPV/EHU)
Urtea:
2010
Egilea(k):
Carrilho, Ernestina & Beatriz Fernández
Izenburua:
Syntactic microvariation in Westmost European Languages. An introduction
Aldizkaria:
Syntactic microvariation in Westmost European Languages. Journal of Portuguese Linguistics (Special Issue)
Zenbakia:
11-1
Argitaratzailea(k):
Carrilho, Ernestina & Beatriz Fernández
Argitaletxea:
Ediçoes Colibrí - Universidade de Lisboa
Urtea:
2012
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi & Ricardo Etxepare
Izenburua:
Zenbatzaileak komunztatzen ez direnean: hiru sistema
Aldizkaria:
Lapurdum
Urtea:
Argitarabidean [2012]
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi & Ricardo Etxepare
Izenburua:
Number agreement in Basque: Counting vs. measuring
Liburua:
Noun Phrase and Nominalizations in Basque
Argitaratzailea(k):
Etxeberria, Urtzi, Ricardo Etxepare & Myriam Uribe-etxebarria
Argitaletxea:
John Benjamins
Urtea:
Argitarabidean [2012]
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi & Ricardo Etxepare
Izenburua:
When quantifiers do not agree: three systems
Aldizkaria:
Syntactic microvariation in Westmost European Languages. Journal of Portuguese Linguistics (Special Issue)
Argitaratzailea(k):
Carrilho, Ernestina & Beatriz Fernández
Argitaletxea:
Ediçoes Colibrí - Universidade de Lisboa
Urtea:
Argitarabidean [2012]
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
Contact and change in a restricted theory of parameters
Liburua:
Parameters and linguistic variation
Argitaratzailea(k):
Picallo, Carme
Argitaletxea:
Oxford University Press
Urtea:
Argitarabidean [2012]
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
Bi datibo egitura ekialdeko hizkeretan
Aldizkaria:
Lapurdum
Zenbakia:
XIII
Argitaletxea:
UMR 5478: CNRS (Université Michel de Montaigne Bordeaux III -UPPA) Département interuniversitaire d'études basques de Bayonne
Urtea:
Argitarabidean [2012]
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo & Beñat Oihartzabal
Izenburua:
Datives and adpositions in north-eastern Basque
Liburua:
Variation in datives: a micro-comparative perspective
Argitaratzailea(k):
Fernández, Beatriz & Ricardo Etxepare
Argitaletxea:
Oxford University Press
Urtea:
Argitarabidean [2012]
Egilea(k):
Fernández, Beatriz
Izenburua:
Goi- eta behe-datiboak eta Datibo-komunztaduraren murriztapena: ipar-ekialdeko hizkerak eta euskara estandarra
Aldizkaria:
Euskal dialektologia: lehena eta oraina. Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU)
Zenbakia:
LXIX
Argitaratzailea(k):
Epelde, Irantzu
Argitaletxea:
University of the Basque Country (UPV/EHU)
Urtea:
2011
Egilea(k):
Fernández, Beatriz
Izenburua:
Goi datiboak eta are goragokoak euskaraz: jabe datiboak eta datibo hunkituak vs. datibo etikoak
Aldizkaria:
Gogoa
Zenbakia:
10, 1-2
Argitaletxea:
UPV/EHU
Urtea:
2010
Egilea(k):
Fernández, Beatriz & Ibon Sarasola
Izenburua:
Aldizkaria:
Lapurdum
Zenbakia:
14
Argitaletxea:
IKER UMR 5478 : CNRS (Université Michel de Montaigne Bordeaux III -UPPA) Département interuniversitaire d'études basques de Bayonne
Urtea:
2010
Egilea(k):
Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina
Izenburua:
Dative (first) complements in Basque
Aldizkaria:
Syntactic microvariation in Westmost European Languages. Journal of Portuguese Linguistics (Special Issue)
Zenbakia:
11-1
Argitaratzailea(k):
Ernestina Carrilho & Beatriz Fernández
Argitaletxea:
Ediçoes Colibrí - Unviersidade de Lisboa
Urtea:
2012
Egilea(k):
Fernández, Beatriz & Josu Landa
Izenburua:
Aldizkaria:
Lapurdum
Zenbakia:
13
Argitaletxea:
IKER UMR 5478: CNRS (Université Michel de Montaigne Bordeaux III -UPPA) Département interuniversitaire d'études basques de Bayonne
Urtea:
2009
Egilea(k):
Fernández, Beatriz & Milan Rezac
Izenburua:
Datibo osagarri bitxiak eta Datiboaren Lekualdatzea: ari nai diyot eta kanta egin nazu bidegurutzean
Aldizkaria:
Euskara eta euskarak: aldakortasun sintaktikoa aztergai. Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU)
Zenbakia:
LII
Argitaratzailea(k):
Fernandez, Beatriz, Pablo Albizu and Ricardo Etxepare
Argitaletxea:
University of the Basque Country (UPV/EHU)
Urtea:
2010
Egilea(k):
Fernández, Beatriz & Ricardo Etxepare
Izenburua:
Variation in datives: A micro-comparative perspective: An introduction
Liburua:
Variation in datives: A micro-comparative perspective
Argitaratzailea(k):
Fernández, Beatriz & Ricardo Etxepare
Argitaletxea:
Oxford University Press
Urtea:
2013
Egilea(k):
Fernández, Beatriz, Jon Ortiz de Urbina & Josu Landa
Izenburua:
Aldizkaria:
Beñat Oihartzabali gorazarre [Festschrift for Bernard Oyharçabal]. Supplements of the International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU)
Zenbakia:
XLIII: 1-2
Argitaratzailea(k):
Etxepare, Ricardo, Ricardo Gomez & Joseba A. Lakarra
Argitaletxea:
University of the Basque Country (UPV/EHU)
Urtea:
2009
Egilea(k):
Odria, Ane
Izenburua:
Liburua:
Sareko Euskal Gramatika. The New Online Basque Grammar (SEG)
Argitaratzailea(k):
P. Salaburu, P. Goenaga & I. Sarasola
Argitaletxea:
Master Tesia / Master Thesis. UPV/EHU
Urtea:
2012
Egilea(k):
Rezac, Milan
Izenburua:
Person restrictions in Basque intransitives
Aldizkaria:
Lapurdum
Zenbakia:
XIII
Argitaletxea:
UMR 5478: CNRS (Université Michel de Montaigne Bordeaux III -UPPA) Département interuniversitaire d'études basques de Bayonne
Urtea:
Argitarabidean [2012]
Egilea(k):
Rezac, Milan
Izenburua:
On the unfiability of repairs for the Person Case Constraint: French, Basque, Georgian and Chinook
Aldizkaria:
Beñat Oihartzabali gorazarre [Festschrift for Bernard Oyharçabal]. Supplements of the International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU)
Zenbakia:
XLIII: 1-2
Argitaratzailea(k):
Ricardo Etxepare, Ricardo Gomez & Joseba A. Lakarra
Argitaletxea:
University of the Basque Country
Urtea:
2009
Egilea(k):
Rezac, Milan & Beatriz Fernández
Izenburua:
Dative Displacement in Basque
Liburua:
Variation in datives: a micro-comparative perspective
Argitaratzailea(k):
Fernández, Beatriz & Ricardo Etxepare
Argitaletxea:
Oxford University Press
Urtea:
2013

EBIDENTZIALAK

Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
Omen bariazioan
Aldizkaria:
Euskara eta euskarak: aldakortasun sintaktikoa aztergai. Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU)
Zenbakia:
LII
Argitaratzailea(k):
Fernández, Beatriz, Pablo Albizu & Ricardo Etxepare
Argitaletxea:
LII. University of the Basque Country
Urtea:
2010
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
From hearsay evidentiality to samesaying relations
Aldizkaria:
Lingua, Special Issue
Argitaratzailea(k):
Grohmann, Kleantes & Ianthi Tsimpli
Argitaletxea:
Elsevier
Urtea:
2010

PERPAUS JOKATUGABEAK

Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi, Ricardo Etxepare & Myriam Uribe-etxebarria
Izenburua:
DPs and Nominalization in Basque. An introduction.
Liburua:
Noun Phrase and nominalizations in Basque
Argitaratzailea(k):
Etxeberria, Urtzi, Ricardo Etxepare & Myriam Uribe-etxebarria
Argitaletxea:
John Benjamins
Urtea:
2012
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo & Myriam Uribe-Etxebarria
Izenburua:
Clausal nominalizations in Basque
Liburua:
Nouns and nominalizations in Basque
Argitaratzailea(k):
Etxeberria, Urtzi, Ricardo Etxepare & Myriam Uribe-Etxebarria
Argitaletxea:
John Benjamins
Urtea:
2012
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo & Myriam Uribe-Etxebarria
Izenburua:
Denominal modals in Basque
Liburua:
Noun Phrase and nominalizations in Basque
Argitaletxea:
John Benjamins
Urtea:
2012
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo & Myriam Uribe-Etxebarria
Izenburua:
Birregituraketa aditzak eta hitz ordena euskaraz
Aldizkaria:
Beñat Oihartzabali gorazarre [Festschrift for Bernard Oyharçabal]. Supplements of the International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU)
Zenbakia:
XLIII: 1-2
Argitaratzailea(k):
Etxepare, Ricardo, Ricardo Gomez & Joseba A. Lakarra
Argitaletxea:
UPV/EHU
Urtea:
2009
Egilea(k):
Fernández, Beatriz, Beñat Oihartzabal, Josu Landa & Ibon Sarasola
Izenburua:
Aldizkaria:
International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU)
Zenbakia:
44-2
Argitaletxea:
University of the Basque Country
Urtea:
2010
Egilea(k):
Haddican, William & George Tsoulas
Izenburua:
A continuum of deficiency for Basque infinitives
Liburua:
Noun Phrase and nominalizations in Basque
Argitaletxea:
John Benjamins
Urtea:
2012

INFORMAZIO EGITURA

Egilea(k):
Duguine, Maia & Aritz Irurtzun
Izenburua:
NZ-in situ euskaraz: gazteen nafar-lapurterazko galdera-estrategia berri bat
Aldizkaria:
Euskara eta euskarak: aldakortasun sintaktikoa aztergai. Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU)
Zenbakia:
LII
Argitaratzailea(k):
Fernández, Beatriz, Pablo Albizu & Ricardo Etxepare
Argitaletxea:
Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU). University of the Basque Country
Urtea:
2010
Egilea(k):
Duguine, Maia & Aritz Irurtzun
Izenburua:
Ohar batzuk nafar-lapurterazko galdera eta galdegai indartuez
Aldizkaria:
Gramatika jaietan: Patxi Goenagaren omenez
Argitaratzailea(k):
Artiagoitia, Xabier & Joseba A. Lakarra
Argitaletxea:
Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU). University of the Basque Country
Urtea:
2008
Egilea(k):
Elordieta, Arantzazu
Izenburua:
Aditzaren bikoizketa foku-topikoa denean
Aldizkaria:
Euskara eta euskarak: aldakortasun sintaktikoa aztergai. Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU)
Zenbakia:
LII
Argitaratzailea(k):
Beatriz Fernández, Pablo Albizu & Ricardo Etxepare
Argitaletxea:
University of the Basque Country
Urtea:
2010

BESTELAKOAK

Egilea(k):
Epelde, Irantzu & Beñat Oihartzabal
Izenburua:
Perpaus barneko hizkuntza lerratzeak (HL) ekialdeko euskal elebidunetan
Aldizkaria:
Euskara eta euskarak: aldakortasun sintaktikoa aztergai. Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU)
Zenbakia:
LII
Argitaratzailea(k):
Fernández, Beatriz, Pablo Albizu & Ricardo Etxepare
Argitaletxea:
University of the Basque Country
Urtea:
2010
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
Coordination and subordination
Liburua:
Handbook of Hispanic Linguistics
Argitaratzailea(k):
Hualde, Jose Ignacio, Antxon Olarrea & Erin O'Rourke
Argitaletxea:
Blackwell
Urtea:
Argitarabidean [2012]
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo & Larraitz Uria
Izenburua:
Basyque: aplicación para el estudio de la variación sintáctica
Aldizkaria:
Linguamática
Zenbakia:
3-1
Urtea:
Egilea(k):
Haddican, William, Eytan Zweig, & Daniel Ezra Johnson
Izenburua:
Change in the syntax of be like quotatives
Liburua:
Proceedings of DiGS XII
Argitaratzailea(k):
Biberauer, Theresa & George Walkden
Urtea:
2010
Egilea(k):
Ortiz de Urbina, Jon
Izenburua:
Review of Standard Basque: A Progressive Grammar (Rudolf P. G. de Rijk)
Aldizkaria:
Anthropological Linguistics
Urtea:
2010
Egilea(k):
Santander, Gotzon, Aitor Soroa, Mikel Lersundi & Larraitz Uria
Izenburua:
Atlas sintaktikoaren aplikazio informatikoa
Aldizkaria:
Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU)
Zenbakia:
LII
Argitaratzailea(k):
Fernández, Beatriz, Pablo Albizu & Ricardo Etxepare
Argitaletxea:
University of the Basque Country
Urtea:
2010

II. Liburuak

Egilea(k):
Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina
Izenburua:
Argitaletxea:
UPV/EHU
Urtea:
2010
Egilea(k):
Fernández, Beatriz, Pablo Albizu & Ricardo Etxepare (ed.)
Izenburua:
Euskara eta euskarak: aldakortasun sintaktikoa aztergai. Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU) LII
Zenbakia:
LII
Argitaletxea:
UPV/EHU
Urtea:
2010
Egilea(k):
Goenaga, Patxi
Izenburua:
Euskal Gramatika: egiturak eta osagaiak (EGEO)
Argitaletxea:
Erein
Urtea:
Argitarabidean [2012]
Egilea(k):
Laka, Itziar & Beatriz Fernández (ed.)
Izenburua:
Zenbakia:
122-3
Argitaletxea:
Elsevier
Urtea:
2012
Egilea(k):
Rezac, Milan
Izenburua:
Phi-features and the modular architecture of language. Studies in Natural Language and Linguistic Theory
Zenbakia:
81
Argitaletxea:
Springer
Urtea:
2011

III. Edizio lanak: liburuak/aldizkari ale bereziak

Izenburua:
Noun Phrase and Nominalizations in Basque
Argitaratzailea(k):
Etxeberria, Urtzi, Ricardo Etxepare & Myriam Uribe-Etxebarria
Argitaletxea:
John Benjamins
Urtea:
2012
Izenburua:
Variation in datives: a micro-comparative perspective
Argitaratzailea(k):
Fernández, Beatriz & Ricardo Etxepare
Argitaletxea:
Oxford University Press (New York)
Urtea:
Argitarabidean [2012]
Liburua:
The structure of the NP/DP in Slavic and beyond
Argitaratzailea(k):
Schrücks, L., Urtzi Etxeberria, Anastasia Giannakidou & P. Kosta
Argitaletxea:
Mouton de Gruyter
Urtea:
Argitarabidean [2012]
Izenburua:
Syntactic microvariation in Westmost European Languages
Aldizkaria:
Journal of Portuguese Linguistics. Special Issue
Argitaratzailea(k):
Carrilho, Ernestina & Beatriz Fernández
Argitaletxea:
Ediçoes Colibrí - Unviersidade de Lisboa
Urtea:
Argitarabidean [2012]
Izenburua:
Beñat Oihartzabali gorazarre [Festschrift for Bernard Oyharçabal]
Aldizkaria:
Supplements of the International Journal of Basque Language and Linguistics and Philology (ASJU)
Zenbakia:
XLIII: 1-2
Argitaratzailea(k):
Etxepare, Ricardo, Ricardo Gomez & Joseba A. Lakarra
Argitaletxea:
University of the Basque Country
Urtea:
2009
Izenburua:
Euskara eta euskarak: aldakortasun sintaktikoa aztergai
Aldizkaria:
Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU)
Zenbakia:
LII
Argitaratzailea(k):
Fernández, Beatriz, Pablo Albizu & Ricardo Etxepare
Argitaletxea:
University of the Basque Country
Urtea:
2010
Izenburua:
Accounting for Ergativity
Aldizkaria:
Lingua (Special Issue)
Zenbakia:
123-3
Argitaratzailea(k):
Laka, Itziar & Beatriz Fernández
Argitaletxea:
Elsevier
Urtea:
2011
Egilea(k):
Hualde, Jose Ignacio & Jon Ortiz de Urbina
Izenburua:
Generative Studies in Basque Linguistics
Argitaletxea:
John Benjamins
Urtea:
Egilea(k):
Lakarra, Joseba & Jon Ortiz de Urbina
Izenburua:
Syntactic Theory and Basque Syntax
Aldizkaria:
International Journal of Basque Linguistics and Philosophy (ASJU)
Urtea:

IV. Hitzaldiak

DETERMINATZAILE SINTAGMA

Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
Number agreement in Basque: Counting vs. measuring
Urtea:
2011
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
Cuantificadores sin concordancia: Tres sistemas / When quantifiers do not agree: Three systems
Urtea:
2011
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
On how the definite determiner affects quantifiers in Basque (and beyond)
Urtea:
2011
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
On how a definite can get existential interpretation
Urtea:
2010
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
The definiteness of the Basque definite determiner
Urtea:
2010
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
D and contextual domain restriction: a typological perspective from Greek, to Basque, to Slavic
Urtea:
2009
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
Number Agreement and the Way it Affects Measuring in Basque
Urtea:
2009
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
Number Agreement and Measuring in Basque
Urtea:
2009
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
The Definite Determiner as a Modifier
Urtea:
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
Restriccion contextual del dominio vs. especificidad: definitud, indefinitud y la estructura del SQ
Urtea:
2009
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
Zenbatzaileak komunztatzen ez direnean: Hiru sistema
Urtea:
2008
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
Contextual Domain Restriction vs. Specificty
Urtea:
2008
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
A New Function for the Definite Determiner in Basque and Greek
Urtea:
2008
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
Measures and Counting in Basque
Urtea:
2008
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi & Anastasia Giannakidou
Izenburua:
The definite determiner and contextual domain restriction
Urtea:
2010
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi & Ricardo Etxepare
Izenburua:
Los cuantificadores sin concorancia: tres sistemas
Urtea:
2011

KASUA ETA KOMUNZTADURA

Egilea(k):
Albizu, Pablo
Izenburua:
Micro-variación en las construcciones inacusativas de dativo posesivo del vasco / Unaccusative predicates with possessor datives in Basque
Urtea:
2011
Egilea(k):
Albizu, Pablo
Izenburua:
NOR-NORI aditz-jokoko pertsona-murriztapena: hedadurari eta bilakaerari buruzko ohar batzuk corpusetako datuen argitan
Urtea:
2009
Egilea(k):
Albizu, Pablo
Izenburua:
Jabe eta interes datibodun egitura inakusatiboak
Urtea:
2009
Egilea(k):
Albizu, Pablo
Izenburua:
Construcciones inacusativas con dativos posesivos y dativos de interés en vasco
Urtea:
2009
Egilea(k):
Ane Odria, Beatriz Fernández & Milan Rezac
Izenburua:
When Basque and Spanish met: A micro and macrocomparative approach to Differential Object Marking
Urtea:
2013
Egilea(k):
Beatriz Fernández & Milan Rezac
Izenburua:
Marcado diferencial de objecto en las variedades del euskera
Urtea:
2012
Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
Zoruak eta sabaiak bat egiten dute ergatiboan
Urtea:
2013
Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
Ergatibotasuna, iragangaiztasuna eta aditz laguntzailearen hautaketa euskal hizkeretan
Urtea:
2013
Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
Stative uses of intransitive predicates and case variation: Evidence from Basque varieties
Urtea:
2013
Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
Aldizkaria:
Poster presentation
Urtea:
2013
Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
Statives and Middles in Basque varieties: first steps
Urtea:
2012
Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
Ergative/absolutive case variation in simplex unergative verbs: Evidence from Basque varieties
Urtea:
2011
Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
Subject case variation and auxiliary alternation in Basque
Urtea:
2011
Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
Ergative/absolutive case variation in simplex unergative verbs: evidence from Basque varieties
Urtea:
2010
Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
Unergative predicates in Basque varieties: consequences for the ergative case assignment
Urtea:
2010
Egilea(k):
Berro, Ane
Izenburua:
Ergative and absolutive subjects in bivalent intransitive constructions and alternating object marking
Urtea:
2010
Egilea(k):
Berro, Ane & Ane Odria
Izenburua:
Intransitivization of reflexive and reciprocal predicates in Basque. The case of bivalent ditransitive predicates
Urtea:
2012
Egilea(k):
Berro, Ane & Ane Odria
Izenburua:
Subject and object case variation: Dialectal evidence from Basque
Urtea:
2011
Egilea(k):
Etxeberria, Urtzi
Izenburua:
From a Basque with bare nouns to a Basque without
Urtea:
2011
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
Tracking variation in datives in north eastern Basque dialects
Urtea:
2010
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
Case and Agreement in Basque Long Distance Agrement
Urtea:
2009
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
Optional Long Distance Agreement in Basque
Urtea:
2009
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
Minimal Correlatives in Basque
Urtea:
2009
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo & Beñat Oihartzabal
Izenburua:
Leku-datiboa ekialdeko zenbait hizkeratan
Urtea:
2008
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo & Beñat Oihartzabal
Izenburua:
Locational datives and dative agreement in the Eastern Dialects of Basque
Urtea:
2008
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo & Beñat Oyharçabal
Izenburua:
Datives and adpositions in Basque
Urtea:
2011
Egilea(k):
Fernández, Beatriz
Izenburua:
Una reflexión sobre la selección del auxiliar en euskera
Urtea:
2013
Egilea(k):
Fernández, Beatriz
Izenburua:
Sintaxiak euskalkietatik ikas dezakeenaz: datiboen kartografia adibide
Urtea:
2011
Egilea(k):
Fernández, Beatriz
Izenburua:
Evidencia dialectal y pan-dialectal a favor de la distinción entre dativos altos y bajos / Dialectal and pan-dialectal evidence in favour of high and low datives in Basque
Urtea:
2011
Egilea(k):
Fernández, Beatriz
Izenburua:
Quirky dative objects in Basque
Urtea:
2008
Egilea(k):
Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina
Izenburua:
On the nature of Basque datives in bivalent unergatives
Urtea:
2012
Egilea(k):
Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina
Izenburua:
A short trip to Basque datives in bivalent unergatives
Urtea:
2011
Egilea(k):
Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina
Izenburua:
Bivalent unergatives in Basque
Urtea:
2010
Egilea(k):
Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina
Izenburua:
Core and Peripheral Datives: Dative Agreement Drop in Basque
Urtea:
2009
Egilea(k):
Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina
Izenburua:
Datibo alternatiboak hizkeretan eta hiztegian
Urtea:
2009
Egilea(k):
Fernández, Beatriz & Josu Landa
Izenburua:
Datibo komunztadura beti zaindu, inoiz zaindu ez eta batzuetan baino zaintzen ez denean
Urtea:
2008
Egilea(k):
Fernández, Beatriz & Milan Rezac
Izenburua:
A Basque approach to Differential Object Marking
Urtea:
2012
Egilea(k):
Fernández, Beatriz & Milan Rezac
Izenburua:
Differential object marking in Basque variaties
Urtea:
2011
Egilea(k):
Fernández, Beatriz & Milan Rezac
Izenburua:
Dative displacement in Basque: Between dative and primary indirect objects
Urtea:
2010
Egilea(k):
Fernández, Beatriz & Milan Rezac
Izenburua:
Datibo osagarri bitxiak eta Datiboaren Lekualdatzea: ari nai diyot eta kanta egin nazu bidegurutzean
Urtea:
2009
Egilea(k):
Haddican, William & Arantzazu Elordieta
Izenburua:
V≥2 and Addressee Agreement in Basque
Urtea:
2012
Egilea(k):
Haddican, William & Arantzazu Elordieta
Izenburua:
V≥2 and Addressee Agreement in Basque
Urtea:
2012
Egilea(k):
Odria, Ane
Izenburua:
In favor of an Agree-based DOM dative in Basque (and beyond)
Urtea:
2014
Egilea(k):
Odria, Ane
Izenburua:
When the same morphological case does not mean the same Case assignment: the case of Basque datives
Urtea:
2014
Egilea(k):
Odria, Ane
Izenburua:
Two ways of getting a dative in Basque dialects
Urtea:
2013
Egilea(k):
Odria, Ane
Izenburua:
On the nature of case and agreement checking in Basque varieties with Differential Object Marking
Urtea:
2013
Egilea(k):
Odria, Ane
Izenburua:
Osagarrien Markapen Bereizgarria euskal hizkeretan
Urtea:
2013
Egilea(k):
Odria, Ane
Izenburua:
Differential object marking and object case/agreement checking in Basque dialects
Urtea:
2012
Egilea(k):
Odria, Ane
Izenburua:
The Basque auxiliary verb
Urtea:
2012
Egilea(k):
Odria, Ane
Izenburua:
What lies behind differential object marking (DOM): a survey in Basque dialects
Urtea:
2012
Egilea(k):
Odria, Ane
Izenburua:
Postpositional and structural datives in Basque DOM constructions
Urtea:
2012
Egilea(k):
Odria, Ane
Izenburua:
Zergatik ikusi dizut?
Urtea:
2012
Egilea(k):
Odria, Ane
Izenburua:
Factors involved in the Dative/Absolutive marking of the object in Basque: affectedness and animacy
Urtea:
2011
Egilea(k):
Odria, Ane
Izenburua:
Absolutive/dative alternating verbs in Basque
Urtea:
2010
Egilea(k):
Rezac, Milan
Izenburua:
Person restrictions in Basque intransitives
Urtea:
2008
Egilea(k):
Rezac, Milan & Beatriz Fernández
Izenburua:
Theoretical approaches to Dative Displacement
Urtea:
2010
Egilea(k):
Rezac, Milan, Pablo Albizu & Ricardo Etxepare
Izenburua:
The structural ergative of Basque and the theory of Case
Urtea:
2010
Egilea(k):
Rezac, Milan, Pablo Albizu & Ricardo Etxepare
Izenburua:
The structural ergative of Basque and the theory of Case
Urtea:
2010

PERPAUS JOKATUGABEAK

Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
Word order and transparency in Basque modal constructions
Urtea:
2010
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
Modal complements in Basque
Urtea:
2010

INFORMAZIO EGITURA

Egilea(k):
Elordieta, Arantzazu
Izenburua:
Un análisis de la duplicación de verbos en euskera
Urtea:
2010
Egilea(k):
Elordieta, Arantzazu
Izenburua:
Aldakortasuna aditzaren bikoizketan: batzuetan fokua eta beste batzuetan topikoa
Urtea:
2009
Egilea(k):
Elordieta, Arantzazu
Izenburua:
On the relevance of the head parameter in a OV language
Urtea:
2009
Egilea(k):
Elordieta, Arantzazu
Izenburua:
The Position Of The Verb In Marked Contexts In Basque
Urtea:
2008
Egilea(k):
Elordieta, Arantzazu
Izenburua:
Aldaera sintaktikoak aditzaren fokalizazioan
Urtea:
2008
Egilea(k):
Elordieta, Arantzazu
Izenburua:
Aldaera sintaktikoak aditzaren fokalizazioan
Urtea:
2008
Egilea(k):
Elordieta, Arantzazu
Izenburua:
Strategies For Verb Focalization In The Basque Dialects
Urtea:
2008
Egilea(k):
Elordieta, Arantzazu
Izenburua:
The Position Of The Verb In Marked Contexts In Basque
Urtea:
2008
Egilea(k):
Elordieta, Arantzazu
Izenburua:
Fokua eta topikoa: azentu nagusia aditzak daramanean
Urtea:
2007
Egilea(k):
Elordieta, Arantzazu
Izenburua:
Mismatches in the assignment of focal stress in embedded contexts in NBB
Urtea:
2005
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
The FOFC and Basque modal constructions
Urtea:
2011
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
Basque focus at the interfaces
Urtea:
2011
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
Wh-in situ in Spanish
Urtea:
2010
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
The focus landscape of Basque
Urtea:
2010
Egilea(k):
Haddican, William & Arantzazu Elordieta
Izenburua:
V≥2 and Verb focus in Basque
Urtea:
2011
Egilea(k):
Irurtzun, Aritz & Maia Duguine
Izenburua:
A-T mugimendua eta euskalkien arteko aldakortasuna
Urtea:
2009
Egilea(k):
Jouitteau, Mélanie & Arantzazu Elordieta
Izenburua:
Verb-doubling in Basque and Breton
Urtea:
2010
Egilea(k):
Landa, Josu
Izenburua:
Hitz hurrenkeraren bektoreak Ereduzko Prosa Gauren argitan: Corsintax
Urtea:
2009

EBIDENTZIALAK

Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
Quotative expansions
Urtea:
2011
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
Evidentials and evidential strategies in the Basque dialect continuum
Urtea:
2011
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
The Basque interrogative particle ote
Urtea:
2010
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
The Basque hearsay evidential and syntactic variation
Urtea:
2010
Egilea(k):
Ricardo Etxepare
Izenburua:
Omen bariazioan
Urtea:
2009

BESTELAKOAK

Egilea(k):
Artiagoitia, Xabier & Arantzazu Elordieta
Izenburua:
On the semantic function and selection of Basque finite complementizers
Urtea:
2011
Egilea(k):
Etxepare, Ricardo
Izenburua:
Contact and change in a restrictive theory of parameters
Urtea:
2010