Ezaugarriak

Izena
Sailkapena
KASU ETA KOMUNZTADURA
KASU ETA KOMUNZTADURA
KASU ETA KOMUNZTADURA
ADITZ LAGUNTZAILEAREN ALTERNANTZIA
ADITZ LAGUNTZAILEAREN ALTERNANTZIA
POSTPOSIZIOAK
POSTPOSIZIOAK
POSTPOSIZIOAK (LOKATIBOAK)
POSTPOSIZIOAK (LOKATIBOAK)
POSTPOSIZIOAK (LOKATIBOAK)
POSTPOSIZIOAK (LOKATIBOAK)
IRAGANGAIZTASUNA ETA IRAGANKORTASUNA
IRAGANGAIZTASUNA ETA IRAGANKORTASUNA
IRAGANGAIZTASUNA ETA IRAGANKORTASUNA