Professors

» Ane Berro

Professor/researcher

Hizkuntza modernoak eta euskal ikaskuntzak

Deustuko Unibertsitatea / Universidad de Deusto

Unibertsitate Etorb., 24.

48007 Bilbao

Euskal Herria / Basque Country

ane.berro@deusto.es

(00 34) 944 13 90 00 [luzapena: 2138]

I am an associate professor at the University of Deusto, in the department of Modern Languages and Basque Studies. In September 2015, I defended my PhD Dissertation entitled Breaking Verbs. From event structure to syntactic categories in Basque at the University of the Basque Country (UPV/EHU) and the Univeristy Bordeaux Montaigne (UBM). From January 2016 to August 2017, I have been postdoctoral researcher in UPV/EHU and in the laboratory Structures Formelles du Langage (UMR 7023, CNRS & Paris 8), thanks to a post-doc grant of the Basque Government. 

In my dissertation, I explored the nature of Basque verbs (such as etxe-gabe-tu (home-without-tu) ‘to evict’, etxe-ra-tu (home-allative-tu) ‘to go home or to take sb home’ and kanta-tu (song-tu) ‘to sing’): their syntactic decomposition, lexicalization and categorization process. Recently, I have been focusing on the categorizing prozess and the decomposition of categories, particularly looking at verbs, adjectives and nouns. I am also interested in aspectual notions that are present across-categories, for example, cumulativity.

Research interests

Sintactic Theory, event structure, aspect, lexicalization, categorization, Basque, micro-variation, case, ergativity.

Books

(2018) Orbegozo, Itziar, Iñigo Urrestarazu, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández. Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV). (2nd ed.). UPV/EHU.
(2015) Berro, Ane. Breaking verbs. From event structure to syntactic categories in Basque. Doctoral dissertation, UPV/EHU and Université Bordeaux Montaigne (UBM).

Editions

(2018-2020) Berro, Ane & Léa Nash (eds.). Unergative predicates. Architecture and Variation. Special Collection.. Glossa: a journal of general linguistics.
(2019)
Berro, Ane, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (eds.). Basque and Romance: Aligning grammars. Leiden/Boston: Brill.
(2018)
Fernández, Beatriz & Ane Berro (eds.). Euskaratik giza hizkuntzara. Jon Ortiz de Urbinari gorazarre. Fontes Linguae Vasconum 126 (Uztaila-abendua). Iruñea: Nafarroako Gobernua.

Papers in journals

(2020) Pineda, Anna & Ane Berro. “Hybrid intransitives in Basque”. Glossa: a journal of general linguistics, 5(1), 22.
(2020) Fernández, Beatriz, Fernando Zuñiga & Ane Berro. “Datives with psych nouns and adjectives in Basque”. Folia Linguistica. DOI: https://doi.org/10.1515/flin-2020-2050.
(2019) Berro, Ane. “Basque adjectival participles: stative, resultative or experiential”. Glossa: a journal of general linguistics, 4(1): 60. DOI: https://doi.org/10.5334/gjgl.730. 1-37.
(2019) Berro, Ane & Beatriz Fernández. “Applicatives without verbs”. Natural Language and Linguistic Theory, 37(4). Springer. 1273-1317. DOI: 10.1007/s11049-018-09437-4.
(2019) Fernández, Beatriz, Ane Berro, Iñigo Urrestarazu & Itziar Orbegozo. “Mapping syntactic variation: the BiV database”. Linguistic Typology, 23(2). Berlin: De Gruyter Mouton. 347–374.
(2018) Berro, Ane Beñat Oihartzabal & Beatriz Fernández. “Inkoatibo/arazle alternantzia euskaraz eratortzen”. Beatriz Fernández & Ane Berro (ed.) Euskaratik giza hizkuntzara. Jon Ortiz de Urbinari gorazarre. Fontes Linguae Vasconum, 126. Nafarroako Gobernua. 99-122.
(2018) Fernández, Beatriz & Ane Berro. Orhiko xoria Orhin lakhet: izen/adjektibo psikologikoak, gai lokatiboak eta predikazioa”. Joseba Lakarra & Blanca Urgell (ed.) Studia Diachronica et Philologica in honorem Joakin Gorrotxategi: Vasconica et Aquitanica. International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU), 52 (1/2). Vitoria-Gasteiz: UPV/EHU. 253-270.
(2018) Fernández, Beatriz & Ane Berro. “Atarikoa”. Beatriz Fernández & Ane Berro (ed.) Euskaratik giza hizkuntzara. Jon Ortiz de Urbinari gorazarre. Fontes Linguae Vasconum, 126. Nafarroako Gobernua. 7-16.
(2017) Berro, Ane, Beatriz Fernández & Itziar Orbegozo. “Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV): lehen urratsak”. Fontes Linguae Vasconum, 123. 7-28.
(2015) Berro, Ane. “Egoera predikatu berriak euskaraz”. Irantzu Epelde (ed.) Euskal hizkerak eta dialektoak, gaur. Lapurdumeko ale berezia, 3. 11-25.
(2012) Berro, Ane. “Three levels of root insertion in Basque intransitive verbs”. Ernestina Carrilho & Beatriz Fernández (ed.) Journal of Portuguese Linguistics. Special Issue, 11, 1. Ediçoes Colibrí - Universidade de Lisboa. 7-22.
(2010) Berro, Ane. “Unergative predicates in Basque varieties: consequences for the ergative case assignment”. P. Salaburu, P. Goenaga & I. Sarasola (ed.) Sareko Euskal Gramatika. Basque Grammar Online (SEG). DEA research work. University of the Basque Country (UPV/EHU).

Book chapters

(2020) Berro, Ane, Itziar Orbegozo & Beatriz Fernández. “Gramatikak dialektologiatik ikasi duenaz, dialektologiak gramatikatik ikas dezakeenaz”. In Iñaki Camino, Xabier Artiagoitia, Irantzun Epelde eta Koldo Ulibarri (ed.) Eibartik Zuberoara euskalkietan barrena. Koldo Zuazori gorazarre. Bilbo: UPV/EHU. 115-133.
(2019) Berro Ane & Beatriz Fernández. “(Euskal) Bozak: erdikoak, inkoatiboak eta arazleak”. In Itziar Laka (ed.) Hitzak sarean. Pello Salabururi esker onez. Bilbo: UPV/EHU. 39-50.
(2019) Berro, Ane. “Non-verbal participles in Basque and Spanish”. In Berro, Ane, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Basque and Romance: Aligning grammars. Leiden/Boston: Brill. 82-138.
(2019) Berro, Ane. “(In)transitive verbs: Unergatives and unaccusatives”. In Berro, Ane, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Basque and Romance: Aligning grammars. Leiden/Boston: Brill. 139-175.
(2019) Berro Ane, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina. “Introduction”. In Ane Berro, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Basque and Romance: Aligning grammars. Leiden/Boston: Brill. 1-13.
(2017) Berro, Ane & Ricardo Etxepare. “Ergativity in Basque”. In Jessica Coon, Diane Massam & Lisa Travis (ed.) Handbook of Ergativity. Oxford University Press. 782-806.
(2016) Berro, Ane. “On the relation between ergativity, stativity and the verbal configuration of Basque”. In Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Microparameters in the grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 39-67.
(2015) Berro, Ane. “From adpositions to events. The case of location verbs in Basque”. In Lea Nash & Pollet Samvelian (ed.) Approaches to complex predicates. Brill. 20-45.
(2015) Berro, Ane. “Kokapen aditzak euskaraz. Adposizioen eta aditzen erdigunean”. In Beatriz Fernández & Pello Salaburu (ed.) Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatge, Homenaje. UPV/EHU. 137-155.

Proceedings

(2018) Orbegozo, Itziar, Iñigo Urrestarazu, Ane Berro & Beatriz Fernández. “Basque in Variation (BiV): una base de datos online sobre la variación morfosintáctica del euskera”. In Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018). Vigo: Univ. de Vigo. 677-684.

Talks

(2019) “Aditzik gabeko aplikatiboak. Islandieratik euskarara, euskaratik giza hizkuntzara”. Berro Ane & Beatriz Fernández. Fontes Linguae Vasconum, 50. Iruñea.
(2018) “Basque in Variation (BiV): una base de datos online sobre la variación morfosintáctica del euskera”. Orbegozo, Itziar, Iñigo Urrestarazu, Ane Berro & Beatriz Fernández. O XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018). 2018/06/13-15, Vigo.
(2017) “Basque adjectival participles are functionally richer”. Berro, Ane. 50th Annual Meeting of Societas Linguistica Europaea 2017. 2017/09/10-13, Zürich (Switzerland).
(2017) “Basque in Variation / Euskara Bariazioan (BiV): An Online Database on Basque Morphosyntactic Variation”. Orbegozo, Itziar, Ane Berro & Beatriz Fernández. 50th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea. 2017/09/10-13, Zurich (Switzerland).
(2017) “Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV): Euskal aldakortasun morfosintaktikoa erakusten duen sareko datu basea”. Orbegozo, Itziar, Ane Berro & Beatriz Fernández. EUDIA-6 WORKSHOP Linguistic variation in the Basque language and Education. 2017/06/09, Leioa.
(2017) “Aparent unaccusative unergatives in Basque and Romance”. Berro, Ane & Anna Pineda. Workshop on Voice. 2017/05/22-24, Cambridge.
(2017) “The syntax and semantics of KA. A cumulative suffix in Basque”. Berro, Ane. IKER UMR 5478 (CNRS). 2017/03/15, Baiona.
(2017) “Pluractionals and more. The cumulative suffix KA in Basque”. Berro, Ane. LaGraM Seminar. Structures Formelles du Langage. 2017/03/13, Paris.
(2016) “Basque and Romance in contact. The case of some intransitive verbs”. Berro, Ane. Language Contact from an I-Language Perspective. 2016/10/27-28, Donostia / San Sebastián.
(2016) “On the relation between ergativity and the subeventive structure in Basque”. Berro, Ane. LaGraM Seminar. Structures Formelles du Langage. 2016/05/02, Paris.
(2016) “Looking for the verbal category in Basque syntax: not found”. Berro, Ane. 42 Incontro di Grammatica Generativa. 2016/2/18-20, Lecce (Italy).
(2015) “Inacusatividad e inergatividad en las variedades del euskera: predicados alternantes”. Berro, Ane. La información sintáctica en los altas lingüísticos. 2015/11/26-27, Bartzelona.
(2015) “The ergative subject in Basque: its relation to the predicate and the subeventive decomposition ”. Berro, Ane. 25th Colloquium on Generative Grammar. May 21-23, 2015, Baiona.
(2013) “Zoruak eta sabaiak bat egiten dute ergatiboan”. Berro, Ane. IKER Mintegia. December 9, Baiona (IKER-UMR).
(2013) “Ergatibotasuna, iragangaiztasuna eta aditz laguntzailearen hautaketa euskal hizkeretan”. Berro, Ane. Hizkuntzalari Euskaldunen I. Topaketak. Eibar.
(2013) “Stative uses of intransitive predicates and case variation: Evidence from Basque varieties”. Berro, Ane. Approaches to Complex Predicates. May 29-31, Paris.
(2013) “Decomposition of intransitive verbs and ergativity in Basque”. Berro, Ane. Little v. October 25-26, Leiden.
(2012) “Statives and Middles in Basque varieties: first steps”. Berro, Ane. Hizkuntzalaritza Formaleko Ikertzaile Gazteen Topaketa. June 27, Gasteiz (UPV/EHU).
(2012) “Intransitivization of reflexive and reciprocal predicates in Basque. The case of bivalent ditransitive predicates”. Berro, Ane & Ane Odria. Wedisyn's 3rd Workshop on Syntactic Variation. March 22-23, Uviéu-Oviedo.
(2011) “Subject and object case variation: Dialectal evidence from Basque”. Berro, Ane & Ane Odria. Variation and Typology: New trends in syntactic research. August 25-27, Helsinki.
(2011) “Ergative/absolutive case variation in simplex unergative verbs: Evidence from Basque varieties”. Berro, Ane . 6th Athens Postgraduate Conference. May 13-15, National and Kapodistrian University of Athens, Athens.
(2011) “Subject case variation and auxiliary alternation in Basque”. Berro, Ane . Syntax/semantics Brown Bag. New York University (NYU), New York City.
(2010) “Ergative/absolutive case variation in simplex unergative verbs: evidence from Basque varieties”. Berro, Ane . The 7th Workshop on Syntax and Semantics (WoSS). October 27-28, Nantes.
(2010) “Unergative predicates in Basque varieties: consequences for the ergative case assignment”. Berro, Ane . 2nd Leipzig Students' Conference in Linguistics (LESCOL) . September, Leipzig.
(2010) “Ergative and absolutive subjects in bivalent intransitive constructions and alternating object marking”. Berro, Ane . Wedisyn's 1st Workshop on syntactic microvariation. March 4-5, Baiona, Lapurdi, Basque Country.

Visiting fellowships

September-November 2011: New York University (NYU) (under the supervision of Professor Richard S. Kayne)

Participation in funded research projects

Gogo Elebiduna/The Bilingual Mind (IT1169-19) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Itziar Laka)

Solving the language puzzle: Basque Morphosyntax in Variation (PGC2018-096380-B-I00) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Towards a Theory of Syntactic (micro)Variation: Basque and Beyond (FFI2014-51878-P) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

AThEME - Advancing the European Multilingual Experience EC FP7/SSH-2013-1 AThEME (613465) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Lisa L. Cheng, Leiden University)

Gogo Elebiduna/The Bilingual Mind (IT665-13) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Itziar Laka)

Basque in the Making: a Historical Loot at a Language Isolate (ANR-17-CE27-0011-01) (Principal investigator/Ikertzaile nagusia: Ricardo Etxepare)

Sintaxis comparativa del euskera: hacia una gramática vasca dialectal (Basque Dialect Grammar) (FF2011-26906) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Syntactic microvariation in Basque: a theoretic and typological approach (FFI2008-00240/FILO) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Gogo Elebiduna/The Bilingual Mind (GIU 09/44-IT414-10) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Itziar Laka)

Gai espezifikoetako ikerketa-taldeak finkatzeko laguntzak (HM-2009-1-25) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Organization of scientific meetings

2017: Unergative predicates. Architecture and variation

2016: RALFe 2016 (Rencontres d’Automne de Linguistique formelle : Langage, Langues et Cognition)

2013: Towards a Theory of Syntactic Variation

2011: Basque Comparative Syntax (An Encounter with Richard S. Kayne)

2010: 4th European Dialect Syntax Meeting. Variation in datives: a micro-comparative perspective

Others

2009 May - 2009 December: Researcher under contract (UPV/EHU) (PIC 108/09, FFI2008-00240/FILO)

2010-2013: PhD Fellowships (Basque Government)

2014 October- 2014 December: Researcher under contract (UPV/EHU) (PIC 197/14, FFI2011-26906)

2016 January -2018 August: post-doctoral grant of the Basque Government (POS_2016_2_0023). Structures Formelles du Langage (UMR 7023 CNRS/Paris 8) and University of the Basque Country (UPV/EHU).

2017: PhD Extraordinary Award of the University of the Basque Country 2017