Professors

» Beatriz Fernández

Professor/researcher

Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak Saila

Letren Fakultatea

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

Unibertsitateko Ibilbidea, 5.

01006 Vitoria-Gasteiz

Euskal Herria / Basque Country

34 945 01 36 54

Research interests

Syntactic Theory, Comparative Syntax, Basque, case, datives, agreement, auxiliary selection, inflection.

Books

(2020) Fernández, Beatriz & Nahia Zubeldia (itzultzailea). Le basque pour les francophones (Ou en quoi deux langues si différentes se ressemblent tellement). Lapurdumeko ale berezia, 5. UMR 5478 du CNRS, UPV/EHU & Etxepare Euskal Institutua.
(2018) Orbegozo, Itziar, Iñigo Urrestarazu, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández. Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV). (2nd ed.). UPV/EHU.
(2017) Fernández, Beatriz. Euskara eta hizkuntzari buruz. Hizketan semearekin. Donostia: Erein.
(2016) Fernández, Beatriz & Anna Pineda. Basc per a catalanoparlants (O de com dues llengües tan diferents s'assemblen tant). Argentona (Barcelona): Voliana.
(2011) Fernández, Beatriz (askoren artean). Euskal gramatika. Lehen urratsak VII. Perpaus jokatugabeak. Bilbo: Euskaltzaindia.
(2010) Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina. Datiboa hiztegian. Bilbo: UPV/EHU.
(2007) Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina. Hizkuntzari itzulia 80 hizkuntzatan. Bilbo: UEU.
(1997) Fernández, Beatriz. Egiturazko kasuaren erkaketa euskaraz. Bilbo: UPV/EHU.

Editions

(2019)
Berro, Ane, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (eds.). Basque and Romance: Aligning grammars. Leiden/Boston: Brill.
(2018)
Fernández, Beatriz & Ane Berro (eds.). Euskaratik giza hizkuntzara. Jon Ortiz de Urbinari gorazarre. Fontes Linguae Vasconum 126 (Uztaila-abendua). Iruñea: Nafarroako Gobernua.
(2016)
Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina (eds.). Microparameters in the grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
(2015)
Fernández, Beatriz & Pello Salaburu (eds.). Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatge, Homenaje. Bilbo: UPV/EHU.
(2013)
Fernández, Beatriz & Ricardo Etxepare (eds.). Variation in datives: a micro-comparative perspective. New York: Oxford University Press.
(2012)
Carrilho, Ernestina & Beatriz Fernández (eds.). Syntactic microvariation in Westmost European Languages. Lisboa: Ediçoes Colibrí - Unviersidade de Lisboa.
(2012)
Laka, Itziar & Beatriz Fernández (eds.). Accounting for Ergativity. Lingua Special Issue. Amsterdam: Elsevier.
(2006)
Fernández, Beatriz & Itziar Laka (eds.). Andolin gogoan. Essays in honour of Professor Eguzkitza. Bilbo: UPV/EHU.
(2004)
Albizu, Pablo & Beatriz Fernández (eds.). Euskal Gramatika XXI. mendearen atarian: arazo zaharrak, azterbide berriak. Bilbo: UPV/EHU.
(2001)
Fernández, Beatriz & Pablo Albizu (eds.). Kasu eta komunztaduraren gainean. On Case and Agreement. Bilbo: UPV/EHU.

Papers in journals

(2020) Fernández, Beatriz, Fernando Zuñiga & Ane Berro. “Datives with psych nouns and adjectives in Basque”. Folia Linguistica. DOI: https://doi.org/10.1515/flin-2020-2050.
(2019) Berro, Ane & Beatriz Fernández. “Applicatives without verbs”. Natural Language and Linguistic Theory, 37(4). Springer. 1273-1317. DOI: 10.1007/s11049-018-09437-4.
(2019) Fernández, Beatriz, Ane Berro, Iñigo Urrestarazu & Itziar Orbegozo. “Mapping syntactic variation: the BiV database”. Linguistic Typology, 23(2). Berlin: De Gruyter Mouton. 347–374.
(2018) Berro, Ane Beñat Oihartzabal & Beatriz Fernández. “Inkoatibo/arazle alternantzia euskaraz eratortzen”. Beatriz Fernández & Ane Berro (ed.) Euskaratik giza hizkuntzara. Jon Ortiz de Urbinari gorazarre. Fontes Linguae Vasconum, 126. Nafarroako Gobernua. 99-122.
(2018) Fernández, Beatriz & Ane Berro. Orhiko xoria Orhin lakhet: izen/adjektibo psikologikoak, gai lokatiboak eta predikazioa”. Joseba Lakarra & Blanca Urgell (ed.) Studia Diachronica et Philologica in honorem Joakin Gorrotxategi: Vasconica et Aquitanica. International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU), 52 (1/2). Vitoria-Gasteiz: UPV/EHU. 253-270.
(2018) Fernández, Beatriz & Ane Berro. “Atarikoa”. Beatriz Fernández & Ane Berro (ed.) Euskaratik giza hizkuntzara. Jon Ortiz de Urbinari gorazarre. Fontes Linguae Vasconum, 126. Nafarroako Gobernua. 7-16.
(2017) Berro, Ane, Beatriz Fernández & Itziar Orbegozo. “Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV): lehen urratsak”. Fontes Linguae Vasconum, 123. 7-28.
(2015) Fernández, Beatriz. “The syntax of -(k)i, a Basque preposition”. Xulio Sousa, Carlota de Benito & Víctor Lara (ed.) Dialectologia. Special Issue. Syntactic variation in Western European Languages. From the noun phrase to clause structure, V. 81-107.
(2014) Fernández, Beatriz. “i edo adikzio baten anatomia”. Gogoa, 12-13. Donostia/San Sebastian: UPV/EHU. 27-71.
(2013) Fernández, Beatriz . “-(K)i hiztegian, eta hiztegiaz harantzago”. International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU), 47-2. Bilbo: UPV/EHU. 211-234.
(2012) Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina. “Dative (first) complements in Basque”. Ernestina Carrilho & Beatriz Fernández (ed.) Syntactic microvariation in Westmost European Languages. Journal of Portuguese Linguistics (Special Issue), 11-1. Ediçoes Colibrí - Unviersidade de Lisboa. 83-98.
(2012) Carrilho, Ernestina & Beatriz Fernández. “Syntactic microvariation in Westmost European Languages. An introduction”. Ernestina Carrilho & Beatriz Fernández (ed.) Syntactic microvariation in Westmost European Languages. Journal of Portuguese Linguistics (Special Issue), 11-1. Ediçoes Colibrí - Universidade de Lisboa. 3-5.
(2012) Fernández, Beatriz . “-(K)i eta -ra”. International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU), 46-2. Bilbo: UPV/EHU. 257-270.
(2011) Zawiszewski, Adam, Eva Gutiérrez, Beatriz Fernández & Itziar Laka. “Language distance and non-native syntactic processing: evidence from event-related potentials”. Bilingualism: Language and Cognition, 14 (3).
(2010) Fernández, Beatriz & Milan Rezac. “Datibo osagarri bitxiak eta Datiboaren Lekualdatzea: ari nai diyot eta kanta egin nazu bidegurutzean”. Fernandez, Beatriz, Pablo Albizu and Ricardo Etxepare (ed.) Euskara eta euskarak: aldakortasun sintaktikoa aztergai. Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU) , LII. University of the Basque Country (UPV/EHU). 113-149.
(2010) Fernández, Beatriz & Ibon Sarasola. Marinelei abisua: izenondoko datiboak izenburuen sintaxian”. Lapurdum, 14. Baiona/Bayonne, Lapurdi: IKER UMR 5478 : CNRS (Université Michel de Montaigne Bordeaux III -UPPA) Département interuniversitaire d'études basques de Bayonne. 55-75.
(2010) Fernández, Beatriz. “Goi- eta behe-datiboak eta Datibo-komunztaduraren murriztapena: ipar-ekialdeko hizkerak eta euskara estandarra”. Epelde, Irantzu (ed.) Euskal dialektologia: lehena eta oraina. Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU), LXIX. University of the Basque Country (UPV/EHU). 37-63.
(2010) Fernández, Beatriz. “Goi datiboak eta are goragokoak euskaraz: jabe datiboak eta datibo hunkituak vs. datibo etikoak”. Gogoa, 10, 1-2. Donostia/San Sebastian: UPV/EHU. 1-20.
(2010) Fernández, Beatriz, Beñat Oihartzabal, Josu Landa & Ibon Sarasola. -le/-tzaile inflexiozko atzizkiaz”. International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU), 44-2. University of the Basque Country. 457-510.
(2009) Fernández, Beatriz, Jon Ortiz de Urbina & Josu Landa. “Komunztadurarik gabeko datiboen gakoez”. Etxepare, Ricardo, Ricardo Gomez & Joseba A. Lakarra (ed.) Beñat Oihartzabali gorazarre [Festschrift for Bernard Oyharçabal]. Supplements of the International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU) , XLIII: 1-2. University of the Basque Country (UPV/EHU). 357-380.
(2009) Fernández, Beatriz & Josu Landa. “Datibo komunztadura beti zaindu, inoiz zaindu ez eta batzuetan baino zaintzen ez denean. Hiru ahoko aldagaia, datu iturri bi, eta erreminta bat: Corsintax”. Lapurdum, 13. Baiona/Bayonne, Lapurdi: IKER UMR 5478: CNRS (Université Michel de Montaigne Bordeaux III -UPPA) Département interuniversitaire d'études basques de Bayonne. 159-181.
(1997) Fernández, Beatriz. “Cotejo escindido de rasgos nominales”. Villayandre Milka, Mª del Camino Garrido, Mª Dolores Alonso-Cortés & Susana Fidaldo (ed.) Interlingüistica, 6. Universidad de León. 43-45.
(1995) Fernández, Beatriz. “Teoría del caso y casos gramaticales en euskara”. Albert Branchadell, Núria Martí, Jaume Mateu & Teresa Vallverdú (ed.) Interlingüistica, 3. 35-40.
(1993) Fernández, Beatriz. “Sobre la naturaleza de los verbos inergativos del tipo 'nombre + verbo egin' en vasco”. Centro de Investigación de Lenguas Indígneas (ed.) Función, 1993. Universidad de Guadalajara, México. 295-330.

Book chapters

(2021) Zuñiga, Fernando & Beatriz Fernández. “Basque antipassives revisited”. In Katarzyna Janic & Alena Witzlack-Makarevich (ed.) Antipassive. Tipology, diachrony, and related constructions. Typological Studies in Language series130. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 621-640. DOI: https://doi.org/10.1075/tsl.130.19zun.
(2020) Berro, Ane, Itziar Orbegozo & Beatriz Fernández. “Gramatikak dialektologiatik ikasi duenaz, dialektologiak gramatikatik ikas dezakeenaz”. In Iñaki Camino, Xabier Artiagoitia, Irantzun Epelde eta Koldo Ulibarri (ed.) Eibartik Zuberoara euskalkietan barrena. Koldo Zuazori gorazarre. Bilbo: UPV/EHU. 115-133.
(2019) Berro Ane & Beatriz Fernández. “(Euskal) Bozak: erdikoak, inkoatiboak eta arazleak”. In Itziar Laka (ed.) Hitzak sarean. Pello Salabururi esker onez. Bilbo: UPV/EHU. 39-50.
(2019) Fernández, Beatriz. “On non-selected datives: Ethical datives in Basque and Spanish”. In Ane Berro, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Basque and Romance: Aligning grammars. Leiden/Boston: Brill. 221-242.
(2019) Berro Ane, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina. “Introduction”. In Ane Berro, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Basque and Romance: Aligning grammars. Leiden/Boston: Brill. 1-13.
(2019) Zuñiga, Fernando & Beatriz Fernández. “Grammatical relations in Basque”. In Alena Witzlack-Makarevich & Balthasar Bickel (ed.) Argument selectors. A new perspective on Grammatical Relations. Typological Studies in Language 123. Amsterdam: John Benjamins. 185-211.
(2016) Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina. “Microparameters in the grammar of Basque: looking back and moving forward”. In Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Microparameters in the grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 3-13.
(2016) Fernández, Beatriz & Milan Rezac. “Differential Object Marking in Basque varieties”. In Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Microparameters in the grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 93-137.
(2016) Ortiz de Urbina, Jon & Beatriz Fernández. “Datives in Basque bivalent unergatives”. In Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Microparameters in the grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 67-93.
(2015) Fernández, Beatriz . “-(K)i”. In Beatriz Fernández & Pello Salaburu (ed.) Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatge, Homenaje. Bilbo: UPV/EHU. 213-228.
(2013) Rezac, Milan & Beatriz Fernández. “Dative Displacement in Basque”. In Beatriz Fernández & Ricardo Etxepare (ed.) Variation in datives: a micro-comparative perspective. New York: Oxford University Press. 256-282.
(2013) Fernández, Beatriz & Ricardo Etxepare. “Variation in datives: A micro-comparative perspective: An introduction ”. In Fernández, Beatriz & Ricardo Etxepare (ed.) Variation in datives: A micro-comparative perspective. New York: Oxford University Press. vii-xxi.
(2011) Fernández, Beatriz. “Pertsona aniztasuna adizki jokatuan”. In P. Salaburu, P. Goenaga & I. Sarasola (ed.) Sareko Euskal Gramatika. Basque Grammar Online(SEG) .
(2011) Fernández, Beatriz. “Nor (absolutiboa)”. In P. Salaburu, P. Goenaga & I. Sarasola (ed.) Sareko Euskal Gramatika. Basque Grammar Online (SEG).
(2011) Fernández, Beatriz. “Nork (ergatiboa)”. In P. Salaburu, P. Goenaga & I. Sarasola (ed.) Sareko Euskal Gramatika. Basque Grammar Online (SEG).
(2011) Fernández, Beatriz. “Nori (datiboa)”. In P. Salaburu, P. Goenaga & I. Sarasola (ed.) Sareko Euskal Gramatika. Basque Grammar Online (SEG).
(2011) Fernández, Beatriz. “Noren (genitiboa)”. In P. Salaburu, P. Goenaga & I. Sarasola (ed.) Sareko Euskal Gramatika. Basque Grammar Online (SEG).
(2011) Fernández, Beatriz. “Aditz predikatiboak”. In P. Salaburu, P. Goenaga & I. Sarasola (ed.) Sareko Euskal Gramatika. Basque Grammar Online (SEG).
(2006) Albizu, Pablo & Beatriz Fernández. “Licit and illicit ERG-DAT pairings”. In Beatriz Fernández & Itziar Laka (ed.) Andolin gogoan. Essays in honour of Professor Eguzkitza. Bilbo: UPV/EHU. 69-96.
(2004) Fernández, Beatriz. “Argumentos dativos de concordancia excéntrica”. In Milka Villayandre (ed.) Actas del V Congreso de Lingüística General. . Arco Libros S/L. 929-937.
(2004) Fernández, Beatriz. “Gustatzen nau gustatzen dizu: aditz laguntzaile eta komunztadura bitxiak perpaus ez-akusatiboetan ”. In Pablo Albizu & Beatriz Fernández (ed.) Euskal Gramatika XXI. mendearen atarian: arazo zaharrak, azterbide berriak. UPV/EHU & Arabako Foru Aldundia.
(2003) Fernández, Beatriz. “Itsasaldeko Solezismoa, Datiboaren Lekualdatzearen argipean”. In Jesus Mari Makatzaga & Beñat Oihartzabal (ed.) Euskal Gramatikari eta Literaturari buruzko ikerketak XXI. mendearen atarian. Gramatika Gaiak. Iker 14 (I). Bilbo: Euskaltzaindia.
(2003) Fernández, Beatriz. “Komunztadura, hiru ikuspegi (I): Datibo Argumentuak eta Mugimendu Laburrena ”. In Joakin Gorrotxategi (ed.) Basque and (Paleo)Hispanic Studies in the wake of Michelena´s work . Bilbo: UPV/EHU. 305-314.
(2002) Fernández, Beatriz. “Komunztadura bikoitza eta lekualdatzea”. In Xabier Artiagoitia, Patxi Goenaga & Joseba Andoni Lakarra (ed.) Erramu Boneta: Festschrift for Rudolf P.G. De Rijk. Supplements of the ASJU XLIV. UPV/EHU & Gipuzkoako Foru Aldundia. 247-259.
(2001) Fernández, Beatriz. “Absolutibo komunztaduradun ergatiboak, absolutibo komunztaduradun datiboak: ergatiboaren lekualdatzetik datiboaren lekualdatzera”. In Beatriz Fernández & Pablo Albizu (ed.) Kasu eta komunztaduraren gainean. On Case and Agreement. UPV/EHU. 147-165.
(2001) Fernández, Beatriz. “On Split Ergativity: Evidence from Basque”. In Vivian Lin, Cornelia Krause, Benjamin Bruening & Karlos Arregi (ed.) Papers on Morphology and Syntax. Cycle Two , MITWPL 34. Cambridge (Mass.): MIT Press. 177-190.
(2000) Fernández, Beatriz & Pablo Albizu. “Ergative Displacement in Basque and the Division of Labor between Syntax and Morphology”. In Akira Okrent & John P. Boyle (ed.) The Proceedings from the Panels of the Chicago Linguistic Society's Thirty-sixth Meeting. Volume 36-2. University of Chicago, Chicago: Chicago Linguistic Society. 103-118.
(1994) Fernández, Beatriz. “Los predicados inergativos en euskara: predicados de estructura 'nombre + verbo egin'”. In Enric Serrra, Beatriz Gallardo, Montserrat Veyrat, Daniel Jorques & Amparo Alcina (ed.) Panorama de la investigació lingüística a l'estat espanyol. Actes del I Congrés de Lingüística General. Universitat de Vaència. 54-59.

Proceedings

(2018) Orbegozo, Itziar, Iñigo Urrestarazu, Ane Berro & Beatriz Fernández. “Basque in Variation (BiV): una base de datos online sobre la variación morfosintáctica del euskera”. In Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018). Vigo: Univ. de Vigo. 677-684.

Talks

(2019) “Aditzik gabeko aplikatiboak. Islandieratik euskarara, euskaratik giza hizkuntzara”. Berro Ane & Beatriz Fernández. Fontes Linguae Vasconum, 50. Iruñea.
(2018) “Basque in Variation (BiV): una base de datos online sobre la variación morfosintáctica del euskera”. Orbegozo, Itziar, Iñigo Urrestarazu, Ane Berro & Beatriz Fernández. O XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018). 2018/06/13-15, Vigo.
(2018) “Tan distintas y sin embargo, tan semejantes: una reflexión heterodoxa sobre el euskera y el castellano”. Fernández Beatriz. Zaragoza Lingüística. Seminario permanente de investigaciones lingüísticas. 2018 April 24, Zaragoza, Spain.
(2018) “Bidaia hizkuntzaren erraietaraino”. Fernández, Beatriz. Jakin-mina, Jakiunde (Zientzia, Arte eta Letren Akademia). January 19, Vitoria-Gasteiz, Basque Country.
(2017) “Euskara gaztelaniadunentzat: gogoeta heterodoxoak gramatikaren muinetik”. Fernández, Beatriz. Atzerriko Unibertsitateetan eta goi-mailako zentroetan euskara irakasteko prestakuntza ikastaroa, Etxepare Institutua. 2017/10/21, Donostia.
(2017) “Basque in Variation / Euskara Bariazioan (BiV): An Online Database on Basque Morphosyntactic Variation”. Orbegozo, Itziar, Ane Berro & Beatriz Fernández. 50th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea. 2017/09/10-13, Zurich (Switzerland).
(2017) “Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV): Euskal aldakortasun morfosintaktikoa erakusten duen sareko datu basea”. Orbegozo, Itziar, Ane Berro & Beatriz Fernández. EUDIA-6 WORKSHOP Linguistic variation in the Basque language and Education. 2017/06/09, Leioa.
(2016) “Some (typological) thoughts on the applicative analysis of Basque -(k)i”. Fernández, Beatriz. 49th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (SLE). August 31 - September 3, Napoli.
(2013) “Aspects of the grammar of addressee/allocutive agreement: The view from Basque”. Torrego, Esther (coauthored by Beatriz Fernández). Towards a Theory of Syntactic Variation. June 5-7, Bilbo.
(2013) “When Basque and Spanish met: A micro and macrocomparative approach to Differential Object Marking”. Odria, Ane, Beatriz Fernández & Milan Rezac. 25th Scandinavian Conference on Linguistics. May 13-15, Reykjavik.
(2013) “Una reflexión sobre la selección del auxiliar en euskera”. Fernández, Beatriz. Wedisyn's Fourth Workshop on Syntactic Variation. April 18-19, Santiago de Compostela, Galiza.
(2012) “On the nature of Basque datives in bivalent unergatives”. Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina. Syntax of the World's languages V. October 1-4, University of Zagreb, Dubrovnik.
(2012) “A Basque approach to Differential Object Marking”. Fernández, Beatriz & Milan Rezac. Syntax of the World's languages V. October 1-4, University of Zagreb, Dubrovnik.
(2012) “Marcado diferencial de objecto en las variedades del euskera”. Fernández, Beatriz & Milan Rezac. Wedisyn's 3rd Workshop on Syntactic Variation. March 22-23, Uviéu, Asturies.
(2011) “A short trip to Basque datives in bivalent unergatives”. Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina. Basque Comparative Syntax (An Encounter with Richard S. Kayne). November 8-10, Bilbo, Vitoria-Gasteiz, Basque Country.
(2011) “Differential object marking in Basque variaties”. Fernández, Beatriz & Milan Rezac. Basque Comparative Syntax (An Encounter with Richard S. Kayne). October 8-10, Bilbo, Vitoria-Gasteiz, Basque Country.
(2011) “Sintaxiak euskalkietatik ikas dezakeenaz: datiboen kartografia adibide”. Fernández, Beatriz . Euskalkien jatorria eta bilakaera. XXX. Donostiako Uda Ikastaroak/XXIII Europar ikastaroak. July 1st, Donostia/San Sebastian, Basque Country.
(2011) “Evidencia dialectal y pan-dialectal a favor de la distinción entre dativos altos y bajos / Dialectal and pan-dialectal evidence in favour of high and low datives in Basque”. Fernández, Beatriz . Wedisyn's 2nd Workshop on Syntactic Variation. February 17-18, Universitat de Barcelona, Barcelona.
(2010) “Bivalent unergatives in Basque”. Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina. Syntax of the World's Languages IV. September 23-26, Lyon.
(2010) “Dative displacement in Basque: Between dative and primary indirect objects”. Fernández, Beatriz & Milan Rezac. Syntax of the World's Languages IV. September 23-26, Lyon.
(2010) “Theoretical approaches to Dative Displacement”. Rezac, Milan & Beatriz Fernández. 4th European Dialect Syntax Meeting. Variation in datives: a micro-comparative perspective. June 21-23, Donostia/San Sebastian, Basque Country.
(2009) “Core and Peripheral Datives: Dative Agreement Drop in Basque”. Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina. Case in and across languages. August, Helsinki.
(2009) “Datibo alternatiboak hizkeretan eta hiztegian”. Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina. XXVIII Donostiako Uda Ikastaroak/XXI Europar ikastaroak. July 2-3, Donostia.
(2009) “Datibo osagarri bitxiak eta Datiboaren Lekualdatzea: ari nai diyot eta kanta egin nazu bidegurutzean”. Fernández, Beatriz & Milan Rezac. XXVIII Donostiako Uda Ikastaroak/XXI Europar ikastaroak. July 2-3, Donostia/San Sebastian, Basque Country.
(2008) “Datibo komunztadura beti zaindu, inoiz zaindu ez eta batzuetan baino zaintzen ez denean”. Fernández, Beatriz & Josu Landa. Aldaketak, aldaerak, bariazioak euskaran eta euskal testugintzan. December 12-13, Bayonne, Lapurdi, Basque Country.
(2008) “Quirky dative objects in Basque”. Fernández, Beatriz . 3rd European Dialect Syntax Meeting. September 18-21, Venice.
(2006) ““Agreement doubling in dialectal Basque: identical and non-identical twins””. Fernández, Beatriz & Pablo Albizu. Workshop on Syntactic Doubling. March 16-17, Mertens Instituut, Amsterdam.
(2002) ““Datives’ intervention effect on Ergativity in Basque””. Albizu, Pablo & Beatriz Fernández. XII Coloquium on Generative Grammar. April 15-17, Universidade Nova de Lisboa.

Visiting fellowships

New York Universtiy (NYU). April 2014.

Participation in funded research projects

Gogo Elebiduna/The Bilingual Mind (IT1169-19) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Itziar Laka)

Solving the language puzzle: Basque Morphosyntax in Variation (PGC2018-096380-B-I00) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Towards a Theory of Syntactic (micro)Variation: Basque and Beyond (FFI2014-51878-P) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

AThEME - Advancing the European Multilingual Experience EC FP7/SSH-2013-1 AThEME (613465) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Lisa L. Cheng, Leiden University)

Gogo Elebiduna/The Bilingual Mind (IT665-13) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Itziar Laka)

Basque in the Making: a Historical Loot at a Language Isolate (ANR-17-CE27-0011-01) (Principal investigator/Ikertzaile nagusia: Ricardo Etxepare)

Sintaxis comparativa del euskera: hacia una gramática vasca dialectal (Basque Dialect Grammar) (FF2011-26906) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Syntactic microvariation in Basque: a theoretic and typological approach (FFI2008-00240/FILO) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Towards a Syntactic Atlas of the Basque Language (TSABL) (ANR07-CORP-033) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Ricardo Etxepare)

Gogo Elebiduna/The Bilingual Mind (GIU 09/44-IT414-10) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Itziar Laka)

Gai espezifikoetako ikerketa-taldeak finkatzeko laguntzak (HM-2009-1-25) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Euskararen eta euskalkien sintaxia: aldakortasuna mikro- eta makro-parametroen bitartez (EHU 06/20) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Basdisyn in The Edisyn Project. Towards a network of European Dialect Syntax (HM-2006-1-10) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Organization of scientific meetings

2017: Unergative predicates. Architecture and variation

2016: Language Contact from an I-language Perspective

2013: Towards a Theory of Syntactic Variation

2013: Wedisyn's Fourth Workshop on Syntactic Variation

2011: Basque Comparative Syntax (An Encounter with Richard S. Kayne)

2010: 4th European Dialect Syntax Meeting. Variation in datives: a micro-comparative perspective

2010: Wedisyn's First Workshop on Syntactic Variation

2009: Euskaren sintaxia: aldakortasun sintaktikoa euskal hizkeretan

Postgraduate supervision

Itziar Orbegozo. 2017. Etorri diodanean, zergatik zatozen zu: aginte perpausen azterketa formal baterantz (Master Thesis) (UPV/EHU)

Ane Odria. 2017. Differential Object Marking and datives in Basque syntax (PhD. Diss.) (UPV/EHU)

Ane Berro. 2015. Breaking verbs: from event structure to syntactic categories in Basque  (PhD. Diss.)  (UPV/EHU & Université Bordeaux Montaigne, UBM)

Ane Odria. 2012. What lies behin differential object marking: a Basque dialect survey (Master Thesis) (UPV/EHU)

Ane Berro. 2011. Unergative predicates in Basque varieties: consequences for the ergative case assignment (Master Thesis) (UPV/EHU)

Adam Zawiszewski. 2007. Euskaldun elebidunak sintaxia prozesatzen: kasua eta komunztadura neuroirudien bidez [Basque bilinguals processing syntax: case and agreement as revealed by Event-Related Potentials] (PhD. Diss.) (UPV/EHU)

Elisabete Pociello. 2004. Sintaxi-semantika elkargunea zenbait teoriatan: euskararen ezagutza-base lexiko-semantikorantz (Master Thesis) (UPV/EHU)

Others

2015-2019 Secretary of the Basque Institute, UPV/EHU

2013 Correspondent Member of the Royal Academy of the Basque Language

2005 Member of the Grammar Commission of the Royal Academy of the Basque Language