Ikertzaileak

» Ane Berro

Ikertzailea/irakaslea

Hizkuntza modernoak eta euskal ikaskuntzak

Deustuko Unibertsitatea / Universidad de Deusto

Unibertsitate Etorb., 24.

48007 Bilbao

Euskal Herria / Basque Country

ane.berro@deusto.es

(00 34) 944 13 90 00 [luzapena: 2138]

Deustuko Unibertsitateko irakaslea eta ikertzailea naiz Hizkuntza Modernoak eta Euskal Ikaskuntzak sailean. 2015eko irailean, Breaking Verbs. From event structure to syntactic categories in Basque izeneko tesia defendatu nuen Euskal Herriko Unibertsitatean (UPV/EHU) eta Bordeaux Montaigne Unibertsitatean (UBM). 2016ko urtarriletik 2017ko abuztura bitartean, post-doc ikertzailea izan naiz UPV/EHUn eta Structures Formelles du Langage laborategian (UMR 7023, CNRS & Paris 8), Eusko Jaurlaritzak emandako post-doc bekari esker. 

Tesian, euskal aditzen muina aztertu nuen (adib. etxegabetuetxeratukantatu): euren dekonposizio sintaktikoa zein den, zelan lexikalizatzen diren eta zelan lotzen den hori guztia kategorizazio prozesuarekin. Ildo beretik, momentu honetan kategorizazio prozesua eta kategorien dekonposizioa aztertzen dut, batez ere aditzen, izenen eta adjektiboen kategoriei begiratuz. Horrekin batera, kategorietan errepikatzen diren aspektu ezaugarriak interesatzen zaizkit, esate baterako, metagarritasuna (cumulativity).

 

Iker-ildoak

Sintaxi Teoria, gertakari egitura, aspektua, lexikalizazioa, kategorizazioa, euskara, mikro-aldakortasuna, kasua, ergatibotasuna.

Liburuak

(2018) Orbegozo, Itziar, Iñigo Urrestarazu, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández. Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV). (2nd ed.). UPV/EHU.
(2015) Berro, Ane. Breaking verbs. From event structure to syntactic categories in Basque. Doctoral dissertation, UPV/EHU and Université Bordeaux Montaigne (UBM).

Edizio lanak

(2019) Berro, Ane, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (eds.). Basque and Romance: Aligning grammars. Leiden/Boston: Brill.
(2018)
Fernández, Beatriz & Ane Berro (eds.). Euskaratik giza hizkuntzara. Jon Ortiz de Urbinari gorazarre. Fontes Linguae Vasconum 126 (Uztaila-abendua). Iruñea: Nafarroako Gobernua.

Aldizkarietako artikuluak

(Argitarabidean) Fernández, Beatriz, Ane Berro, Iñigo Urrestarazu & Itziar Orbegozo. “Mapping syntactic variation: the BiV database”. Linguistic Typology, 23(2). Berlin: De Gruyter Mouton.
(2019) Berro, Ane. “Basque adjectival participles: stative, resultative or experiential”. Glossa: a journal of general linguistics, 4(1): 60. DOI: https://doi.org/10.5334/gjgl.730. 1-37.
(2018) Berro, Ane & Beatriz Fernández. “Applicatives without verbs”. Natural Language and Linguistic Theory. Springer. DOI: 10.1007/s11049-018-09437-4.
(2018) Berro, Ane Beñat Oihartzabal & Beatriz Fernández. “Inkoatibo/arazle alternantzia euskaraz eratortzen”. Beatriz Fernández & Ane Berro (ed.) Euskaratik giza hizkuntzara. Jon Ortiz de Urbinari gorazarre. Fontes Linguae Vasconum, 126. Nafarroako Gobernua. 99-122.
(2018) Fernández, Beatriz & Ane Berro. Orhiko xoria Orhin lakhet: izen/adjektibo psikologikoak, gai lokatiboak eta predikazioa”. Joseba Lakarra & Blanca Urgell (ed.) Studia Diachronica et Philologica in honorem Joakin Gorrotxategi: Vasconica et Aquitanica. International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU), 52 (1/2). Vitoria-Gasteiz: UPV/EHU. 253-270.
(2018) Fernández, Beatriz & Ane Berro. “Atarikoa”. Beatriz Fernández & Ane Berro (ed.) Euskaratik giza hizkuntzara. Jon Ortiz de Urbinari gorazarre. Fontes Linguae Vasconum, 126. Nafarroako Gobernua. 7-16.
(2017) Berro, Ane, Beatriz Fernández & Itziar Orbegozo. “Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV): lehen urratsak”. Fontes Linguae Vasconum, 123. 7-28.
(2015) Berro, Ane. “Egoera predikatu berriak euskaraz”. Irantzu Epelde (ed.) Euskal hizkerak eta dialektoak, gaur. Lapurdumeko ale berezia, 3. 11-25.
(2012) Berro, Ane. “Three levels of root insertion in Basque intransitive verbs”. Ernestina Carrilho & Beatriz Fernández (ed.) Journal of Portuguese Linguistics. Special Issue, 11, 1. Ediçoes Colibrí - Universidade de Lisboa. 7-22.
(2010) Berro, Ane. “Unergative predicates in Basque varieties: consequences for the ergative case assignment”. P. Salaburu, P. Goenaga & I. Sarasola (ed.) Sareko Euskal Gramatika. Basque Grammar Online (SEG). DEA research work. University of the Basque Country (UPV/EHU).

Liburuetako kapituluak

(Bidalia) Berro, Ane, Itziar Orbegozo & Beatriz Fernández. “Gramatikak dialektologiatik ikasi duenaz, dialektologiak gramatikatik ikas dezakeenaz”. Deustuko Unibertsitatea eta UPV/EHU.
(2019) Berro, Ane. “Non-verbal participles in Basque and Spanish”. In Berro, Ane, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Basque and Romance: Aligning grammars. Leiden/Boston: Brill. 82-138.
(2019) Berro, Ane. “(In)transitive verbs: Unergatives and unaccusatives”. In Berro, Ane, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Basque and Romance: Aligning grammars. Leiden/Boston: Brill. 139-175.
(2019) Berro Ane, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina. “Introduction”. In Ane Berro, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Basque and Romance: Aligning grammars. Leiden/Boston: Brill. 1-13.
(2017) Berro, Ane & Ricardo Etxepare. “Ergativity in Basque”. In Jessica Coon, Diane Massam & Lisa Travis (ed.) Handbook of Ergativity. Oxford University Press. 782-806.
(2016) Berro, Ane. “On the relation between ergativity, stativity and the verbal configuration of Basque”. In Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Microparameters in the grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 39-67.
(2015) Berro, Ane. “From adpositions to events. The case of location verbs in Basque”. In Lea Nash & Pollet Samvelian (ed.) Approaches to complex predicates. Brill. 20-45.
(2015) Berro, Ane. “Kokapen aditzak euskaraz. Adposizioen eta aditzen erdigunean”. In Beatriz Fernández & Pello Salaburu (ed.) Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatge, Homenaje. UPV/EHU. 137-155.

Aktak

(2018) Orbegozo, Itziar, Iñigo Urrestarazu, Ane Berro & Beatriz Fernández. “Basque in Variation (BiV): una base de datos online sobre la variación morfosintáctica del euskera”. In Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018). Vigo: Univ. de Vigo. 677-684.

Hitzaldiak

(2019) “Aditzik gabeko aplikatiboak. Islandieratik euskarara, euskaratik giza hizkuntzara”. Berro Ane & Beatriz Fernández. Fontes Linguae Vasconum, 50. Iruñea.
(2018) “Basque in Variation (BiV): una base de datos online sobre la variación morfosintáctica del euskera”. Orbegozo, Itziar, Iñigo Urrestarazu, Ane Berro & Beatriz Fernández. O XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018). 2018/06/13-15, Vigo.
(2017) “Basque adjectival participles are functionally richer”. Berro, Ane. 50th Annual Meeting of Societas Linguistica Europaea 2017. 2017/09/10-13, Zürich (Switzerland).
(2017) “Basque in Variation / Euskara Bariazioan (BiV): An Online Database on Basque Morphosyntactic Variation”. Orbegozo, Itziar, Ane Berro & Beatriz Fernández. 50th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea. 2017/09/10-13, Zurich (Switzerland).
(2017) “Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV): Euskal aldakortasun morfosintaktikoa erakusten duen sareko datu basea”. Orbegozo, Itziar, Ane Berro & Beatriz Fernández. EUDIA-6 WORKSHOP Linguistic variation in the Basque language and Education. 2017/06/09, Leioa.
(2017) “Aparent unaccusative unergatives in Basque and Romance”. Berro, Ane & Anna Pineda. Workshop on Voice. 2017/05/22-24, Cambridge.
(2017) “The syntax and semantics of KA. A cumulative suffix in Basque”. Berro, Ane. IKER UMR 5478 (CNRS). 2017/03/15, Baiona.
(2017) “Pluractionals and more. The cumulative suffix KA in Basque”. Berro, Ane. LaGraM Seminar. Structures Formelles du Langage. 2017/03/13, Paris.
(2016) “Basque and Romance in contact. The case of some intransitive verbs”. Berro, Ane. Language Contact from an I-Language Perspective. 2016/10/27-28, Donostia / San Sebastián.
(2016) “On the relation between ergativity and the subeventive structure in Basque”. Berro, Ane. LaGraM Seminar. Structures Formelles du Langage. 2016/05/02, Paris.
(2016) “Looking for the verbal category in Basque syntax: not found”. Berro, Ane. 42 Incontro di Grammatica Generativa. 2016/2/18-20, Lecce (Italy).
(2015) “Inacusatividad e inergatividad en las variedades del euskera: predicados alternantes”. Berro, Ane. La información sintáctica en los altas lingüísticos. 2015/11/26-27, Bartzelona.
(2015) “The ergative subject in Basque: its relation to the predicate and the subeventive decomposition ”. Berro, Ane. 25th Colloquium on Generative Grammar. May 21-23, 2015, Baiona.
(2013) “Zoruak eta sabaiak bat egiten dute ergatiboan”. Berro, Ane. IKER Mintegia. December 9, Baiona (IKER-UMR).
(2013) “Ergatibotasuna, iragangaiztasuna eta aditz laguntzailearen hautaketa euskal hizkeretan”. Berro, Ane. Hizkuntzalari Euskaldunen I. Topaketak. Eibar.
(2013) “Stative uses of intransitive predicates and case variation: Evidence from Basque varieties”. Berro, Ane. Approaches to Complex Predicates. May 29-31, Paris.
(2013) “Decomposition of intransitive verbs and ergativity in Basque”. Berro, Ane. Little v. October 25-26, Leiden.
(2012) “Statives and Middles in Basque varieties: first steps”. Berro, Ane. Hizkuntzalaritza Formaleko Ikertzaile Gazteen Topaketa. June 27, Gasteiz (UPV/EHU).
(2012) “Intransitivization of reflexive and reciprocal predicates in Basque. The case of bivalent ditransitive predicates”. Berro, Ane & Ane Odria. Wedisyn's 3rd Workshop on Syntactic Variation. March 22-23, Uviéu-Oviedo.
(2011) “Subject and object case variation: Dialectal evidence from Basque”. Berro, Ane & Ane Odria. Variation and Typology: New trends in syntactic research. August 25-27, Helsinki.
(2011) “Ergative/absolutive case variation in simplex unergative verbs: Evidence from Basque varieties”. Berro, Ane . 6th Athens Postgraduate Conference. May 13-15, National and Kapodistrian University of Athens, Athens.
(2011) “Subject case variation and auxiliary alternation in Basque”. Berro, Ane . Syntax/semantics Brown Bag. New York University (NYU), New York City.
(2010) “Ergative/absolutive case variation in simplex unergative verbs: evidence from Basque varieties”. Berro, Ane . The 7th Workshop on Syntax and Semantics (WoSS). October 27-28, Nantes.
(2010) “Unergative predicates in Basque varieties: consequences for the ergative case assignment”. Berro, Ane . 2nd Leipzig Students' Conference in Linguistics (LESCOL) . September, Leipzig.
(2010) “Ergative and absolutive subjects in bivalent intransitive constructions and alternating object marking”. Berro, Ane . Wedisyn's 1st Workshop on syntactic microvariation. March 4-5, Baiona, Lapurdi, Basque Country.

Egonaldiak kanpoko ikerketa-zentruetan

2011ko iraila - 2011ko azaroa: New York University (NYU) (Richard S. Kayne irakaslearen zuzendaritzapean)

Ikerketa-proiektuak

Solving the language puzzle: Basque Morphosyntax in Variation (PGC2018-096380-B-I00) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

(Towards a Theory of Syntactic (micro)Variation: Basque and Beyond (FFI2014-51878-P) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

AThEME - Advancing the European Multilingual Experience EC FP7/SSH-2013-1 AThEME (613465) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Lisa L. Cheng, Leiden University)

Gogo Elebiduna/The Bilingual Mind (IT665-13) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Itziar Laka)

Basque in the Making: a Historical Loot at a Language Isolate (ANR-17-CE27-0011-01) (Principal investigator/Ikertzaile nagusia: Ricardo Etxepare)

Sintaxis comparativa del euskera: hacia una gramática vasca dialectal (Basque Dialect Grammar) (FF2011-26906) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Syntactic microvariation in Basque: a theoretic and typological approach (FFI2008-00240/FILO) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Gogo Elebiduna/The Bilingual Mind (GIU 09/44-IT414-10) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Itziar Laka)

Gai espezifikoetako ikerketa-taldeak finkatzeko laguntzak (HM-2009-1-25) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Biltzarren antolakuntza

2017: Unergative predicates. Architecture and variation

2016: RALFe 2016 (Rencontres d’Automne de Linguistique formelle : Langage, Langues et Cognition)

2013: Towards a Theory of Syntactic Variation

2011: Basque Comparative Syntax (An Encounter with Richard S. Kayne)

2010: 4th European Dialect Syntax Meeting. Variation in datives: a micro-comparative perspective

Bestelakoak

2009ko maiatza- 2009ko abendua: UPV/EHUko ikertzaile kontratatua (PIC 108/09, FFI2008-00240/FILO)

2010-2013: Eusko Jaurlaritzaren doktore-aurreko beka (BF109.203)

2014ko urria- 2014ko abendua: UPV/EHUko ikertzaile kontratatua (PIC 197/14, FFI2011-26906)

2016ko urtarrila- 2017ko abuztua: Eusko Jaurlaritzako doktore-ondoko beka (POS_2016_2_0023). Structures Formelles du Langage (UMR 7023 CNRS/Paris 8) eta Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). 

2017: UPV/EHUko Doktorego sari berezia 2017 / Premio extraordinario de doctorado 2017 de UPV/EHU